Chỉnh lưu Dynex chính hãng

Giá: 999,000đ
Vận chuyển Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu DYNEX
Giao hàng Chỉ có giao hàng trong nội thành
Xuất xứ Đức
Kiểm tra Kiểm tra sau khi thanh toán
Chất liệu inox
Tặng kèm
Kiểu dáng tròn
Số lượng:
Linhkienthaythetudonghoa

Linhkienthaythetudonghoa

Xem Shop

Tên shop: Linhkienthaythetudonghoa

Hotline: 0938984234

Địa chỉ: 90/14A Tổ 17, Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn, HCM, Cần bán, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật CN An Trọng Tín chuyên cung cấp các sản phẩm chỉnh lưu Dynex tại Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về các sản phẩm Dynex

Nhân: 0938984234

Email: Nhan@antrongtin.com

 

Chỉnh lưu  Dynex DCR1010G14

Chỉnh lưu  Dynex DCR1020N52

Chỉnh lưu  Dynex DCR1110F52

Chỉnh lưu  Dynex DCR1120F34

Chỉnh lưu  Dynex DCR1150N42

Chỉnh lưu  Dynex DCR1260F42

Chỉnh lưu  Dynex DCR1300L85

Chỉnh lưu  Dynex DCR1430X34

Chỉnh lưu  Dynex DCR1460F30

Chỉnh lưu  Dynex DCR1560F26

Chỉnh lưu  Dynex DCR1570L65

Chỉnh lưu  Dynex DCR1650C65

Chỉnh lưu  Dynex DCR1700X24

Chỉnh lưu  Dynex DCR1710F18

Chỉnh lưu  Dynex DCR1800F18

Chỉnh lưu  Dynex DCR1840Y85

Chỉnh lưu  Dynex DCR1850L52

Chỉnh lưu  Dynex DCR1910F14

Chỉnh lưu  Dynex DCR2880B65

Chỉnh lưu  Dynex DCR1910V85

Chỉnh lưu  Dynex DCR1950C52

Chỉnh lưu  Dynex DCR1970C34

Chỉnh lưu  Dynex DCR1970X18

Chỉnh lưu  Dynex DCR2040L42

Chỉnh lưu  Dynex DCR2060C28

Chỉnh lưu  Dynex DCR2150C42

Chỉnh lưu  Dynex DCR2150X14

Chỉnh lưu  Dynex DCR2220Y65

Chỉnh lưu  Dynex DCR2290V65

Chỉnh lưu  Dynex DCR2360C24

Chỉnh lưu  Dynex DCR2400B85

Chỉnh lưu  Dynex DCR2440V34

Chỉnh lưu  Dynex DCR2450W85

Chỉnh lưu  Dynex DCR2560A85

Chỉnh lưu  Dynex DCR2630Y52

Chỉnh lưu  Dynex DCR2720V52

Chỉnh lưu  Dynex DCR2760M85

Chỉnh lưu  Dynex DCR2760V28

Chỉnh lưu  Dynex DCR2830C18

Chỉnh lưu  Dynex DCR2950W65

Chỉnh lưu  Dynex DCR2980C14

Chỉnh lưu  Dynex DCR3030V42

Chỉnh lưu  Dynex DCR3060V24

Chỉnh lưu  Dynex DCR3220A65

Chỉnh lưu  Dynex DCR3400V18

Chỉnh lưu  Dynex DCR3480B52

Chỉnh lưu  Dynex DCR3640H85

Chỉnh lưu  Dynex DCR3640W34

Chỉnh lưu  Dynex DCR3640W52

Chỉnh lưu  Dynex DCR370T18

Chỉnh lưu  Dynex DCR3710V14

Chỉnh lưu  Dynex DCR3790B42

Chỉnh lưu  Dynex DCR390J85

Chỉnh lưu  Dynex DCR3980H85

Chỉnh lưu  Dynex DCR3990A52

Chỉnh lưu  Dynex DCR4100W42

Chỉnh lưu  Dynex DCR4330M52

Chỉnh lưu  Dynex DCR4420H65

Chỉnh lưu  Dynex DCR4440W22

Chỉnh lưu  Dynex DCR4500A42

Chỉnh lưu  Dynex DCR4590B28

Chỉnh lưu  Dynex DCR4660H65

Chỉnh lưu  Dynex DCR470E34

Chỉnh lưu  Dynex DCR470G85

Chỉnh lưu  Dynex DCR470T14

Chỉnh lưu  Dynex DCR4720A34

Chỉnh lưu  Dynex DCR4880M42

Chỉnh lưu  Dynex DCR490J65

Chỉnh lưu  Dynex DCR4910W28

Chỉnh lưu  Dynex DCR5110M34

Chỉnh lưu  Dynex DCR5240H52

Chỉnh lưu  Dynex DCR5320A28

Chỉnh lưu  Dynex DCR5790M28

Chỉnh lưu  Dynex DCR5890H52

Chỉnh lưu  Dynex DCR5900A22

Chỉnh lưu  Dynex DCR5900A28

Chỉnh lưu  Dynex DCR590E24

Chỉnh lưu  Dynex DCR590G65

Chỉnh lưu  Dynex DCR610D34

Chỉnh lưu  Dynex DCR6140H42

Chỉnh lưu  Dynex DCR6430M22

Chỉnh lưu  Dynex DCR650G34

Chỉnh lưu  Dynex DCR6650H42

Chỉnh lưu  Dynex DCR680N85

Chỉnh lưu  Dynex DCR690G52

Chỉnh lưu  Dynex DCR720E18

Chỉnh lưu  Dynex DCR750D24

Chỉnh lưu  Dynex DCR750F85

Chỉnh lưu  Dynex DCR7610H28

Chỉnh lưu  Dynex DCR780E14

Chỉnh lưu  Dynex DCR780G30

Chỉnh lưu  Dynex DCR780G42

Chỉnh lưu  Dynex DCR820N65

Chỉnh lưu  Dynex DCR850G26

Chỉnh lưu  Dynex DCR860D18

Chỉnh lưu  Dynex DCR890F65

Chỉnh lưu  Dynex DCR950D14

Chỉnh lưu  Dynex DCR960G18

Chỉnh lưu  Dynex DF051

Chỉnh lưu  Dynex DF451

Chỉnh lưu  Dynex DFM1000EXM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM1000NXM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM100PXM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200AXM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200AXM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200EXM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200EXM18-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200EXS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200FXM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200FXM18-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200FXS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200NXM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200XXM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM1200XXM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DFM200PXM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DFM250PXM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM250XXM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM400NXM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DFM400PXM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DFM400XXM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM400XXM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DFM450NXM45-F000

Chỉnh lưu  Dynex DFM500NXM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM500XXM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM600FXM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM600FXM18-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM600FXS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM600NXM45-F000

Chỉnh lưu  Dynex DFM600XXM45-F000

Chỉnh lưu  Dynex DFM750AXM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM800NXM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DFM800XXM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DFM800XXM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DFM900FXM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM900FXM18-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM900FXS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DFM900NXM45-F000

Chỉnh lưu  Dynex DG304SE06

Chỉnh lưu  Dynex DG304SE13

Chỉnh lưu  Dynex DG306AE

Chỉnh lưu  Dynex DG306AE16

Chỉnh lưu  Dynex DG306AE18

Chỉnh lưu  Dynex DG306AE25

Chỉnh lưu  Dynex DG406BP

Chỉnh lưu  Dynex DG406BP12

Chỉnh lưu  Dynex DG406BP13

Chỉnh lưu  Dynex DG406BP16

Chỉnh lưu  Dynex DG406BP18

Chỉnh lưu  Dynex DG406BP25

Chỉnh lưu  Dynex DG408BP

Chỉnh lưu  Dynex DG408BP33

Chỉnh lưu  Dynex DG408BP45

Chỉnh lưu  Dynex DG646BH

Chỉnh lưu  Dynex DG646BH25

Chỉnh lưu  Dynex DG646BP13

Chỉnh lưu  Dynex DG646BP16

Chỉnh lưu  Dynex DG646BP18

Chỉnh lưu  Dynex DG648BH

Chỉnh lưu  Dynex DG648BH45

Chỉnh lưu  Dynex DG648BP45

Chỉnh lưu  Dynex DG758BX

Chỉnh lưu  Dynex DG758BX45

Chỉnh lưu  Dynex DG808BC

Chỉnh lưu  Dynex DG808BC45

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW13

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW16

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW18

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW25

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW33

Chỉnh lưu  Dynex DG858BW45

Chỉnh lưu  Dynex DG858DW

Chỉnh lưu  Dynex DG858DW45

Chỉnh lưu  Dynex DGT304RE

Chỉnh lưu  Dynex DGT304SE

Chỉnh lưu  Dynex DGT304SE12

Chỉnh lưu  Dynex DGT305RE

Chỉnh lưu  Dynex DGT305SE

Chỉnh lưu  Dynex DGT409BCA

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000ACM33-TL001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000ACM33-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000ECM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000ECM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000NSM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000NSM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000XSM33-TL001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1000XSM33-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DIM100PHM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200ASM45-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200ASM45-TL001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200ASM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200ASM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200ESM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200FSM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200FSM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1200FSS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1500ASM33-TL001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1500ASM33-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DIM1500ESM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM1500ESM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM1600ECM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1600FSM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1600FSM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1600FSS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1800ESM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM1800ESS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM200PKM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM200PLM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM200PHM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM2400ESM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM2400ESM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM2400ESS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM250PKM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM250PKM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM250PLM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM250PLM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM250PHM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM250PHM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM250XCM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM400DCM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM400DDM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM400DDM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM400DDS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM400GCM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM400GDM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM400NSM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM400PBM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM400PHM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM400XCM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM400XCM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM400XCM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DIM400XSM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM400XSM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DIM500ACM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM500GCM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM500GCM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM500GDM33-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM500GDM33-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM500XSM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM600DCM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM600DDM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM600DDM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM600DDS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM750ASM65-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM800DCM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800DCM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800DCS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800DDM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800DDM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800DDS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800ECM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM800FSM12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800FSM17-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800FSS12-A

Chỉnh lưu  Dynex DIM800NSM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM800XSM33-F

Chỉnh lưu  Dynex DIM800XSM45-TL

Chỉnh lưu  Dynex DIM800XSM45-TL001

Chỉnh lưu  Dynex DIM800XSM45-TS

Chỉnh lưu  Dynex DIM800XSM45-TS001

Chỉnh lưu  Dynex DRA170E44

Chỉnh lưu  Dynex DRD1010F60

Chỉnh lưu  Dynex DRD1100F48

Chỉnh lưu  Dynex DRD1100G22

Chỉnh lưu  Dynex DRD1230F40

Chỉnh lưu  Dynex DRD1360D14

Chỉnh lưu  Dynex DRD1510G14

Chỉnh lưu  Dynex DRD1830F34

Chỉnh lưu  Dynex DRD2000L45

Chỉnh lưu  Dynex DRD2030F22

Chỉnh lưu  Dynex DRD2050X34

Chỉnh lưu  Dynex DRD2360X22

Chỉnh lưu  Dynex DRD2690Y50

Chỉnh lưu  Dynex DRD2770F14

Chỉnh lưu  Dynex DRD2960Y40

Chỉnh lưu  Dynex DRD2980C34

Chỉnh lưu  Dynex DRD3080V50

Chỉnh lưu  Dynex DRD3220X14

Chỉnh lưu  Dynex DRD3390V40

Chỉnh lưu  Dynex DRD3430C22

Chỉnh lưu  Dynex DRD3770A52

Chỉnh lưu  Dynex DRD3920V34

Chỉnh lưu  Dynex DRD410T22

Chỉnh lưu  Dynex DRD4350A40

Chỉnh lưu  Dynex DRD4460V22

Chỉnh lưu  Dynex DRD4650C14

Chỉnh lưu  Dynex DRD4690H85

Chỉnh lưu  Dynex DRD4950H72

Chỉnh lưu  Dynex DRD5150H65

Chỉnh lưu  Dynex DRD520T14

Chỉnh lưu  Dynex DRD5240W34

Chỉnh lưu  Dynex DRD560G90

Chỉnh lưu  Dynex DRD5940H55

Chỉnh lưu  Dynex DRD6080V14

Chỉnh lưu  Dynex DRD6140A34

Chỉnh lưu  Dynex DRD630G60

Chỉnh lưu  Dynex DRD6380W22

Chỉnh lưu  Dynex DRD6800A22

 

Chỉnh lưu  Dynex DRD710G50

Chỉnh lưu  Dynex DRD7810H34

Chỉnh lưu  Dynex DRD850D34

Chỉnh lưu  Dynex DRD870G40

Chỉnh lưu  Dynex DRD8880H22

Chỉnh lưu  Dynex DRD960G34

Chỉnh lưu  Dynex DRD990D22

Chỉnh lưu  Dynex DSF11060SG

Chỉnh lưu  Dynex DSF20545SF

Chỉnh lưu  Dynex DSF21545SV

Chỉnh lưu  Dynex DSF8025SE

Chỉnh lưu  Dynex DSF8045SK

Chỉnh lưu  Dynex PT40QPx45

Chỉnh lưu  Dynex PT60QHx45

Chỉnh lưu  Dynex PT85QWx45

Chỉnh lưu  Dynex S1104SVD27-614

 

 

0 Đánh giá

0
5
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
Danh sách nhận xét
Rao vặt
Việc làm